K čemu děti vedeme?

Ve školičce děti rozvíjíme všestranně i s ohledem na jejich věk, možnosti, zájmy i talenty. Zároveň se zaměřujeme na témata a aktivity, o kterých si myslíme, že je dobře připraví na budoucí život v naší společnosti.

Muzikoterapie

Pomocí hudby učíme děti lépe vnímat vlastní pocity, ovládat tělo a prožívat hudbu.

Dětská jóga

Cvičíme s dětmi pravidelně, vedeme je ke zdravému pohybu.

Blízko do přírody

Chodíme ven za každého počasí na procházky do blízkého parku.

V našich školičkách rozvíjíme děti všestranně. V každé se ale snažíme využít potenciál místa a našich pedagogů a pro každou tvoříme unikátní koncept.

Jak trávíme čas ve školičce?

Především skoro každý den za každého počasí vyrážíme za dobrodružstvím do blízkého lesa nebo jinam do okolí. Zažíváme spoustu rozmanitých situací. Poznáváme nové živočichy, rostliny a houby. Pozorujeme změny v přírodě a přírodní jevy. Nalézáme roztodivné přírodní objekty. Potkáváme zajímavé lidi a stroje. Zkoušíme nejrůznější aktivity a překonáváme různé, přiměřené překážky a nepohodlí.

To vše obohacuje naše poznání, inspiruje k experimentům, hrám, tvořivým a pohybovým činnostem, které nás všestranně rozvíjí. 

Co dalšího nás baví?

Zpíváme, tancujeme, bubnujeme ...

Učíme se společně básničky a písničky k tématům, kterým se jednotlivé týdny věnujeme. Pohyb a hudba přináší dětem radost a pomáhá jim zlepšovat koordinaci.

Podporujeme kreativitu a svobodu v tvorbě

Dětem dáváme plnou svobodu při tvoření. Vítáme jejich vlastní nápady a podporujeme jejich kreativitu. Důležitý je pro nás proces, ne výsledek.

Fandíme volné hře a budování vlastní osobnosti

Během dne je mnoho prostoru pro volnou hru. Děti mají prostor poznávat, co mají rády, co je baví, své osobní vášně a talenty.

Děti s chůvou držící se za ruce

Vedeme děti skrz smíšené skupinky k nápomocnosti

Respektujeme různé potřeby dětí dle věku a zároveň využíváme výhod smíšeného kolektivu, kde se děti učí přirozeně toleranci, pochopení, respektu a spolupráci.

Človíček těšící se na oběd

Máme pravidelný program
i své rituály

Máme pravidelný program aktivit, děti vědí, co očekávat – tvoříme pro ně tak důležité jistoty, které jim přináší pocit bezpečí.

Při ranním a reflektujícím kruhu se děti učí mluvit o svých pocitech, sdílet své emoce i názory. Budují si tak zdravé sebevědomí.

Po obědě odpočíváme

U odpočinku si čteme společně knížku. Děti nenutíme spát. Samy mají možnost vybrat si mezi klidovou aktivitou mimo postýlku nebo spánkem. Chápeme, že každý den je jiný a dáváme dětem prostor volit si odpočinek dle potřeby.

Děti si mohou donést plyšového kamaráda na spaní. Místo na spinkání mu držíme.