Harmonogram školičky

Co přes den děláme?

Náš den má pravidelný program, děti vědí, kdy co očekávat, je to pro ně důležitá jistota a přináší jim pocit bezpečí. Při pravidelném ranním kruhu a reflektujících kruzích po aktivitách se děti učí mluvit o svých dojmech a pocitech.

Naše týdny zastřešuje jedno hlavní téma, které reflektuje aktuální roční období, společenské dění, aktuální zájmy dětí, jejich věk i podporu v jejich všestranném rozvoji. Plány tvoříme podle pozorování, o co děti jeví zrovna zájem a v čem chtějí prohlubovat své znalosti.  

Ven chodíme rádi a za každého počasí, přirozeně tak u nás roste láska k přírodě. V našem programu vycházíme z lesní pedagogiky a máme i environmentální výchovu, kterou zařazujeme do běžných činnosti. 🌱

Ilustrovaná ikona zobrazující dva jehličnaté stromy
8.00 – 9.00

Přicházíme do školičky

Loučíme se s rodičem (posilujeme důvěru v rodinu i školičku). Vítáme se s kamarády a děti mají prostor na spontánní hru na zahradě či kreativní tvoření.

Ilustrovaná ikona zobrazující dva jehličnaté stromy
9.00 – 9.30

Odcházíme do lesa a společně zahajujeme den

Obvykle odcházíme do lesa. Najdeme si nějaké pěkné místo, kde máme ranní kruh. Zpíváme písničky nebo recitujeme básničky, učíme se sdělovat si své pocity a výjimečné zážitky nebo si povídáme o nějakém zajímavém tématu.

Ilustrovaná ikona zobrazující dva jehličnaté stromy
9.30 – 10:00

Máme svačinku

Sedneme si na podsedáky, vyndáme svačiny z batůžků a děláme si piknik. Když máme všichni bříška plná, hrajeme si nebo vyrážíme dál za dobrodružstvím.

Ilustrovaná ikona zobrazující dva jehličnaté stromy
10.00 – 12.00

Jsme na čerstvém vzduchu

Společné všem dnům je to, že jsme venku za každého počasí. Dny ale vypadají různě. Většinou jdeme do blízkého lesa nebo do okolí školičky. Občas kvůli plánované aktivitě zůstáváme na zahradě školičky nebo jedeme na exkurzi či vzdálenější výlet.

Někdy se věnujeme společné aktivitě nebo si na místě najdeme každý to, co ho právě zajímá. Jindy jen chodíme, objevujeme tajemství světa kolem nás, pozorujeme jeho proměny a povídáme si o nich.

Část denního programu a aktivit probíhá podle připraveného pedagogického tematického plánu, zároveň hojně využíváme aktuálních situací a spontánního zájmu dětí.

Ilustrovaná ikona zobrazující dva jehličnaté stromy
12:00 – 12:45

Obědváme

Před obědem společně posilujeme hygienické návyky. Děti se samy podílejí na servírování i prostírání. Učíme se společně stolovat, setrvat v klidu a počkat na ostatní. Po obědě už nás většinou přepadá únava a těšíme se na společný odpočinek.

Mezi 12:30 až 13:00 si rodiče vyzvedávají děti, které s námi byly jen na dopoledne.

Ilustrovaná ikona zobrazující dva jehličnaté stromy
12:45 – 15:00

Odpočíváme a pak svačíme

Po obídku v maringotce posloucháme příběhy z knížek, dáváme si šlofíka nebo se věnujeme klidovým činnostem. Děti nenutíme spát, chápeme, že každý den je jiný a každý máme jiné potřeby.

Ilustrovaná ikona zobrazující dva jehličnaté stromy
15:00 – 16:00

Hrajeme si, pak odcházíme domů

Tvoříme, máme aktivní pohybové činnosti nebo volnou hru na zahradě – dle preferencí a nálady dětí.

Ilustrovaná ikona zobrazující dva jehličnaté stromy
16:00

Konec denního provozu školičky

Každoroční akce

Pořádáme pravidelné akce, ctíme tradice, tvoříme komunitu. Každoročně pořádáme vítání jara, slavnost na Den dětí, pouštění draků, lampiónový průvod a společné vánoční tvoření s rodiči.

Co se právě chystá za akce najdete v aktualitách nebo na našich sociálních sítích.

Aktuality ze školičky

Nenašli jste informace, které hledáte?